Su Altı Dalışı
BİZİ TAKİP EDİN:
  • No products in the cart.
Top
Image Alt

Su Altı Dalışı

  /  Aktiviteler  /  Su Altı Dalışı

Su Altı Dalışı

Kategori:

Açıklama

Gök­çea­da, zen­gin su­al­tı dün­ya­sı ile bölgede da­lış ya­pı­la­cak en ide­al yer­ler­den bi­ri. Bu­nun se­be­bi, Sa­ros kör­fe­zin­den baş­la­ya­rak Gök­çea­da’ya doğ­ru uza­nan bir fay hat­tı­nın, ada­nın ku­ze­yin­de bü­yük bir çu­kur oluş­tur­ma­sı. Bu çu­kur, ka­ya­lık bir ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu için, böl­ge­de su­al­tı ya­şa­mı­nın zen­gin­leş­me­si­ne ola­nak sağ­lı­yor. *

Dalış noktaları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

* Kaynak: http://www.gokceadarehberim.com/nm-Dal%C4%B1%C5%9F-cp-128

Bu aktiviteye katılım sağlamak isterseniz, anlaşmalı olduğumuz spor okullarından %20 indirim kullanabilirsiniz.

0

Kullanıcı kaydı

Parola sıfırlama